కాలం ఒడిలో మరొక ఏడాది కరిగిపోయింది. ఎన్నో అనుభూతులు మిగిల్చిన 2017 మరికొన్ని గంటల్లో వెళ్లిపోనుంది. ఈ ఏడాదిలో ఎదురైన జీవితకాలపు జ్ఞాపకాలు, నేర్చుకొన్న గుణపాఠాల నుంచి మరో ముందడుగు వేసే వినూత్న సందర్భం. వేడుకలతో నూతన సంవత్సరాన్ని స్వాగతించే ఈ తరుణంలో అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.Recent Storiesbpositivetelugu

స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఎందరో వీరుల త్యాగం, మరెందరో మహానుభావుల స్వప్నం.. నేటి మన  స్వతంత్రం. 

MORE
bpositivetelugu

గురుదేవోభవ

మన సంస్కృతిలో గురువుకు ఎంతో విశిష్ఠమైన స్థానం ఉంది. ఇతర దేశాలకు భిన్నంగా మన దేశంలో గురువు కేవలం అధ్యాపకుడు 

MORE