'నేను' అనే భావనను వదిలించుకోవటానికే మన పూర్వీకులు తీర్థయాత్రలు చేసేవారు. మనం దేన్నైతే గొప్పదని అనుకొంటున్నామో దానిని పూర్తిగా అనుభూతి చెంది, ఊహించనంతగా దానికి దగ్గరగావటమే యాత్ర ప్రధాన ఉద్దేశం. తీర్థయాత్రను ఒక యుద్ధంగా హడావుడిగా గాక సమర్పణా భావంతో చేసినప్పుడే దాని ఫలితాన్ని సంపూర్ణంగా మనం పొందగలము. అప్పుడే మన ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి అడ్డంకిగా ఉన్న 'నేను' అనే భావనను తొలగించుకోగలము. దానివల్ల మనిషి తనకున్న అన్ని పరిమితులనూ, నిర్భంధతలనూ అధిగమించి హద్దులు లేని చేతనా స్థితికి చేరగలడు. తీర్థయాత్రలో భాగంగా దూరమార్గాల్లో ప్రయాణిస్తూ, పెద్ద పెద్ద పెద్ద పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ, నదులను దాటుతూ మనిషి తనను తాను కఠిన ప్రక్రియలకు గురిచేసుకోవటం ద్వారా అంతిమంగా శూన్యంగా మారే ప్రక్రియే తీర్థయాత్ర.Recent Storiesbpositivetelugu

మహిళా.. సాగిపో

"మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడనిదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు. ఏ పక్షీ ఒకే రెక్కతో ఎగరలేదు." – స్వామి వివేకానంద.

MORE
bpositivetelugu

ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం విశిష్టత

ఉగాది నాడు సాయంత్రం వేళ తప్పక ఆచరించే పండుగ విధుల్లో పంచాంగ శ్రవణం ముఖ్యమైనది. పంచాంగం అంటే ఐదు 

MORE