సంస్కృతంలో కర్ణము అంటే చెవి. విల్లును ఎక్కుపెట్టినప్పుడు దాని నారిని(తాడును) చెవి వరకు లాగినట్లు ఈ ఆసన భంగిమ ఉంటుంది గనుక దీనికాపేరు వచ్చింది.

 సాధనా పద్దతి

  • ముందుగా సమతల ప్రదేశంలో రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపి విశ్రాంతిగా కూర్చోవాలి. ఈ స్థితిలో తల, వీపు నిటారుగా ఉంచాలి. ఇప్పుడు అరచేతులను తొడలమీద పెట్టి దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత నెమ్మదిగా శ్వాస వదులుతూ కొద్దిగా వంగి కుడిచేతి వేళ్ళతో కాలి బొటనవ్రేలిని పట్టుకొని, మోకాలు మడిచి నెమ్మదిగా కుడిచెవి వరకు తీసుకొనిరావాలి.
  • ఇదే సమయంలో ఎడమ చేతితో ఎడమ కాలి బొటన వేలిని గట్టిగా పట్టి ఉంచాలి. ఈ క్రమంలో ఎడమకాలును వంచకూడదు.
  • ఇదే భంగిమలో శ్వాసను పది సెకన్ల పాటు నిలిపి ఉంచి నెమ్మదిగా శ్వాస వదులుతూ కుడి కాలిని మెల్లగా క్రిందికి తీసుకు రావాలి.
  • ఇప్పుడు ఈసారి ఇదే విధంగా ఎడమ కాలిని చెవి వరకు తెచ్చి సాధన చేయాలి. 

ఉపయోగాలు

  • ఈ ఆసనాన్ని సాధన చేస్తే వృషణాల వాపు తగ్గుతుంది.
  • మోకాళ్ళ నొప్పులు, నడుము నొప్పి, మెడ నొప్పి బాధితులు ఈ ఆసనం సాధన చేస్తే తగ్గి పోతుంది
  • పిల్లలు, యువత ఆ ఆసనం సాధన చేస్తే గ్రహణ శక్తి, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి. 

గమనిక: కొత్తగా ఈ ఆసనం సాధన చేసేవారికి ఒక్కసారే ఈ ఆసనం పట్టుబడదు. అందుకే రోజూ సాధన చేయాలి. దీనికి కొంత సమయం పట్టినా ఓపికగా సాధన చేస్తే మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది.Recent Storiesbpositivetelugu

మహిళా.. సాగిపో

"మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడనిదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు. ఏ పక్షీ ఒకే రెక్కతో ఎగరలేదు." – స్వామి వివేకానంద.

MORE
bpositivetelugu

ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం విశిష్టత

ఉగాది నాడు సాయంత్రం వేళ తప్పక ఆచరించే పండుగ విధుల్లో పంచాంగ శ్రవణం ముఖ్యమైనది. పంచాంగం అంటే ఐదు 

MORE